0318-456295

School met de Bijbel ‘De Zaaier’ in Harskamp

“Groeien in toegeruste aarde”

Zoals een korenhalm goede grond nodig heeft om voorspoedig te groeien, zo kan een kind alleen tot ontplooiing komen in een verantwoord pedagogisch klimaat.

Laatste nieuws

Aanmelding nieuwe leerlingen

Op D.V. 17 en 24 januari is er ’s morgens gelegenheid om nieuwe leerlingen aan te melden.   17 januari voor ouders die al kinderen op school hebben en 24 januari voor ouders die hun oudste kind willen aanmelden. Meer info over de tijden volgt nog....

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Regelmatig publiceren wij een nieuwsbrief voor ouders/verzorgers en kinderen.

 

Nieuwsbrieven bekijken >

Foto’s

Excursie Raadhuis Ede – groep 6b

Vrijdagmorgen 23 november zijn we op excursie geweest naar het Raadhuis in Ede. We begonnen met de hele klas in de raadszaal. Hier mochten we op de voorste rij stoelen gaan zitten, net zoals alle raadsleden tijdens een vergadering. Raadslid Jet Verhoeff vertelde ons...

Voorleeswedstrijd!

Donderdag 8 november was de voorleeswedstrijd. Wat is er goed voorgelezen en stil geluisterd. Het was een spannende ochtend met uiteindelijk zelfs 3 winnaars! [gallery...

Schoolgids

Agenda

December

13 december: boekenuitleen

20 december: Kerstfeest groep 1 en 2 (19.00 uur)

21 december: Kerstfeest in de klas en zingen in de hal

24 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

Januari

24 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

10 januari: boekenuitleen

17 januari: aanmelding leerlingen voor ouders die al kinderen op school hebben

24 januari aanmelding leerlingen nieuwe ouders

24 januari: boekenuitleen

Februari

7 februari: boekenuitleen

21 februari: boekenuitleen

25 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie

Maart

25 februari t/m 1 maart: Voorjaarsvakantie

7 maart: boekenuitleen

13 maart: Biddag (vrij)

15 maart: uitreiking 2e rapport

19 maart: ouderavond (spreker)

20 maart: contactavond (10-minuten-gesprekken)

21 maart: boekenuitleen

April

4 april: boekenuitleen

18 april: zingen in de hal (Paasviering)

18 april: boekenuitleen

19 april: Goede Vrijdag (vrij)

22 april: 2e Paasdag (vrij)

16 t/m 18 april: Centrale Eindtoets groep 8

27 april: Koningsdag met aubade en koningsspelen

29 april t/m 3 mei: Meivakantie

Mei

9 mei: boekenuitleen

29 april t/m 3 mei: Meivakantie

23 mei: boekenuitleen

23 mei: sportdag groep 7 en 8

30 en 31 mei: Hemelvaartsdag + vrijdag vrij

Juni

6 juni: zingen in de hal (Hemelvaart-/Pinksterviering)

6 juni: boekenuitleen (laatste uitleenmogelijkheid)

7 juni: schoolreis groep 1 en 2

10 t/m 14 juni: Pinkstervakantie

17 juni t/m 26 juni: jubileum- en actieweek

20 juni: schoolreis groep 6 t/m 8

26 juni: jubileum- en actiedag

27 juni: boekenuitleen (alleen inleveren)

27 juni: schoolfotograaf (alleen groepsfoto's)

Juli

1 t/m 5 juli: Entreetoets groep 7

2 juli: schoolreis groep 3 t/m 5

11 juli: schoonmaakavond

12 juli: uitreiking 3e rapport

16 juli: afscheidsmiddag en - avond groep 8 (19.15 uur)

22 juli t/m 30 augustus: Zomervakantie

School met de Bijbel