Bel ons: 0318-456295
Agenda
De planning voor de komende maanden van dit schooljaar.

Agenda

Juli

10 juli: uitreiking 3e rapport

13 juli: schoonmaakmiddag (kinderen vrij)

14 juli: afscheidsmiddag groep 8

14 juli: afscheidsavond groep 8a (inloop 19.30 uur)

15 juli: afscheidsavond groep 8b (inloop 19.30 uur)

17 juli (12 uur) - 28 augustus: zomervakantie

Augustus

 

20 juli - 28 augustus: zomervakantie

31 augustus: 1e schooldag nieuwe cursusjaar

September

 

22 september: kennismakingsavond

28 september: ANWB Streetwise

28 sept. - 3 okt.: Entreetoets groep 8 (inhalen van groep 7 i.v.m. schoolsluiting)

Oktober

 5 - 9 oktober: Kinderboekenweek

19 - 23 oktober: herfstvakantie

November

4 november: Dankdag (alle kinderen vrij)

20 november: uitreiking 1e rapport

24 en 25 november: contactavonden

December

4 december: gezellige morgen

17 december: Kerstfeest groep 0/1/2

18 december: zingen in de hal + Kerstfeest in de klas (gr. 3-8)

21 december - 1 januari: Kerstvakantie

Januari

21 december - 1 januari: Kerstvakantie

Februari

22 - 26 februari: voorjaarsvakantie

Maart

10 maart: Biddag (alle kinderen vrij)

12 maart: uitreiking 2e rapport

16 en 17 maart: contactavonden

April

1 april: zingen in de hal (Paasviering)

2 april: Goede Vrijdag (vrij)

5 april: 2e Paasdag (vrij)

20 - 22 april: Cito Eindtoets groep 8

27 april: Koningsdag met aubade

Mei

2 - 14 mei: meivakantie + Hemelvaartsdag

21 mei: zingen in de hal (Hemelvaart/Pinksteren)

24 mei: 2e Pinksterdag

27 mei: sportdag gr. 7 en 8

Juni

4 juni: schoolfotograaf

11 juni: schoolreis groep 1 en 2

15 juni: schoolreis groep 3-5

17 juni: schoolreis groep 6-8

28 juni - 2 juli: Entreetoets gr. 7

Juli

28 juni - 2 juli: Entreetoets groep 7

8 juli: schoonmaakavond

9 juli: uitreiking 3e rapport

13 juli: afscheidsmiddag- en avond gr. 8

16 juli: 12.00 uur start zomervakantie

19 juli - 27 augustus: zomervakantie

Augustus

Schoolgids

School met de Bijbel