0318-456295

Klik hier voor de beslisboom. Daarmee kunt u zien of uw kind naar school mag.

Wanneer blijft uw kind thuis?

• Bij klachten die passen bij corona;
• Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag
van de confirmatietest bij de GGD;
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona (dit geldt voor
iedereen, zowel voor immune als niet-immune personen);
• Als je nauw contact hebt gehad met iemand die positief is getest (dit
geldt alleen niet-immune personen);
• Als je in nauw contact hebt gehad met een besmette persoon in de
privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis
hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als
volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn. De
advisering hierover verloopt altijd via de GGD;
• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;