0318-456295

Geboren

Dinsdag 6 juli werd ook juf Krooneman en haar gezin verblijd met een dochter en zusje. Hun baby hebben zij Sophie genoemd. Ook jullie willen we van harte feliciteren en Gods hulp toewensen bij de opvoeding. Zaterdag 3 juli werd bij juf Hendriksen en haar gezin een...

Mag mijn kind naar school?

Deze vraag wordt tegenwoordig vaak gesteld! Door middel van deze Beslisboom kunt u zelf zien of uw kind naar school mag of (even) niet. Klik op ‘Lees meer’!