0318-456295

De laatste foto’s van dit schooljaar. Het is van alles wat. Van de verjaardagen van de juffen van groep 3 tot een speurtocht op het schoolplein. Maar vooral foto’s over de bakkerij. Er werden bakkerijen gebouwd met Kapla en Lego. Er zijn taarten opgespoten met ‘slagroom’. We hebben onderzoek gedaan naar graankorrels en we hebben memory gespeeld. Er is brood gebakken en koekjes, die we lekker hebben opgegeten.