0318-456295

Dinsdag 6 juli werd ook juf Krooneman en haar gezin verblijd met een dochter en zusje. Hun baby hebben zij Sophie genoemd. Ook jullie willen we van harte feliciteren en Gods hulp toewensen bij de opvoeding.

Zaterdag 3 juli werd bij juf Hendriksen en haar gezin een dochter en zusje geboren. Ze noemen haar Julia. Van harte gefeliciteerd en de zegen van God toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen.