0318-456295

29 april werd bij juf Bos en haar man een zoon geboren. Zij noemen hem Jochanan. Ook jullie van harte gefeliciteerd en de zegen van God toegewenst in de zorg voor jullie kleine!

25 april werden meester Van Roekel en zijn vrouw verblijd met de geboorte van een zoon en broertje, Luuk. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding!