Bel ons: 0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

Mezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

  • Dhr. J.P.A. van Ginkel (voorzitter)
  • G.J. van den Brink (Margrietlaan)

En namens de leerkrachten:

  • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
  • Mevr. J. Donker (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris. 

Kort verslag MR-vergadering 10-12-2019

Als MR kwamen we dit cursusjaar weer voor het eerst bij elkaar. Vooraf was er een korte ontmoeting met een delegatie van het bestuur. Dit is een jaarlijks uitwisselingsmoment om de samenwerking tussen bestuur en MR zo goed mogelijk vorm te geven.

Op de agenda van de MR stond o.a. weer de meerjarenbegroting 2020-2024. Dhr. E. Mosterd lichtte deze toe. We konden als MR weer instemmen met deze begroting. Ook het punt ‘verkeersveiligheid rond onze school’ kwam weer ter tafel. Er is door de nieuwe aanpak al veel verbeterd. Mogelijk wordt de kruising Laarweg/Molenweg ook nog aangepakt.

We kijken terug op een goede vergadering.

 Met vriendelijke groet,

De MR

      Schoolgids

      School met de Bijbel