0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
 • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

 • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
 • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris.

Kort verslag MR-vergadering 30-05-2023

Op de laatst gehouden vergadering keken wij samen naar het schoolplan 2023-2027. E. Mosterd gaf toelichting op diverse onderdelen. Daarnaast bespraken wij de formatie 2023/2024 als ook het vakantierooster voor het komende cursusjaar. Ook evalueerden wij de koningsdag en de ouderavond.

We kijken terug op een goede vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

De MR

   

  Jaarverslag 2021-2022

  Download hier het jaarverslag MR 2021-2022

   

  Schoolgids

  Schoolgids

  School met de Bijbel