Bel ons: 0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

  • Dhr. J.P.A. van Ginkel (voorzitter)
  • G.J. van den Brink (Margrietlaan)

En namens de leerkrachten:

  • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
  • Mevr. J. Donker (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris. 

Kort verslag MR-vergadering 02-04-2019

Op 02-04-2019 hebben we als MR weer vergaderd.

We spraken over de aanpak van de Laarweg, die waarschijnlijk in de meivakantie van start gaat.

Dhr. Mosterd lichtte het bestuursverslag van 2018 toe, waar we mee konden instemmen. 

Verder dachten we met elkaar nog na over de Koningsdag. Dit jaar hopen we Koningsdag te vieren op zaterdag 27 april.

We kijken terug op een goede vergadering.

Met vriendelijke groet,

De MR

      Schoolgids

      School met de Bijbel