0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

dezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
 • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

 • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
 • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris.

Kort verslag MR-vergadering 14-12-2023

Donderdag 14 december belegden we weer onze eerste MR-vergadering van dit cursusjaar. Vooraf was er een korte jaarlijkse ontmoeting met de Raad van Toezicht om elkaar ‘bij te praten’.
Tijdens onze vergadering bespraken we de meerjarenbegroting 2023-2027.  R. van Ee lichtte deze begroting toe.
Verder kwamen o.a. ter tafel: Parro, personeelswijzigingen, de eerste ‘groendag’, die georganiseerd is en plaats zal vinden op 28 dec.
Ook bespraken we weer de koningsdag, die dit cursusjaar opnieuw gehouden zal worden.

We mogen terugkijken op een goede vergadering.

 

Met vriendelijke groet,

De MR

   

  Jaarverslag 2021-2022

  Download hier het jaarverslag MR 2021-2022

   

  Schoolgids

  Schoolgids

  School met de Bijbel