Bel ons: 0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

  • Dhr. J.P.A. van Ginkel (voorzitter)
  • G.J. van den Brink (Margrietlaan)

En namens de leerkrachten:

  • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
  • Mevr. J. Donker (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris. 

Kort verslag MR-vergadering 24-06-2019

De MR kwam weer voor de laatste keer van dit cursusjaar bij elkaar. Dhr. E. Mosterd gaf een toelichting op het schoolplan 2019-2023. We keken naar de doelen voor de komende jaren, die in dit schoolplan verwoord zijn. Ook kwam de schoolgids voor het komende cursusjaar ter tafel. Daarin zijn weer enkele wijzigingen aangebracht. Als MR konden we weer instemmen met beide stukken. We kijken terug op een goede vergadering.

Met vriendelijke groeten

De MR

      Schoolgids

      School met de Bijbel