0318-456295

Medezeggenschapsraad

Algemene informatie, agenda en notulen van vergaderingen

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1 augustus 2009 functioneert op onze school een Medezeggenschapsraad. De MR denkt met het bestuur mee over schoolzaken, adviseert over haar voorstellen en besluiten en draagt medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de leerlingen en de leerkrachten. Veel beslissingen die door het bestuur en door de schoolleiding worden genomen, zijn van belang voor het personeel en de leerlingen van onze school.

In de MR hebben zitting namens de ouders:

 • dhr. G.J. van den Brink (Margrietlaan) (voorzitter)
 • Dhr. G. Kampert

En namens de leerkrachten:

 • Mevr. M. Versteeg (secretaris)
 • Mevr. M. Fraanje (2e voorzitter).

De vergaderingen zijn openbaar voor de ouders en leerkrachten van de school. In sommige gevallen kan volgens het reglement van openbaarheid worden afgezien. De agenda wordt een week voor de vergadering  op de website geplaatst en is ook op te vragen bij de secretaris.

Kort verslag MR-vergadering 19-6-2024

Tijdens de laatst gehouden MR-vergadering bespraken we de formatie, het vakantierooster en de schoolgids voor het cursusjaar 2024-2025. Ook kregen we een korte toelichting op de financiële kwartaalrapportage. Verder ondertekende de MR twee beleidstukken: het mobiliteitsbeleid en het beleid plaats onafhankelijk werken. We kijken terug op een goede vergadering en een fijn cursusjaar.

Met vriendelijke groet,

   de MR

  Jaarverslag 2022-2023

  Download hier het Jaarverslag MR 2022-2023

   

  Schoolgids

  Schoolgids

  School met de Bijbel