Bel ons: 0318-456295

Over ons

School met de Bijbel ‘De Zaaier’

School met de Bijbel ‘De Zaaier’ - Harskamp

De Zaaier is een dorpsschool met ongeveer 270 leerlingen. Ons schoolgebouw telt 13 lokalen, een computerlokaal, een handvaardigheidlokaal een gymzaal voor de kleuters en een ruime hal.

“Groeien in toegeruste aarde” is de missie van onze school. Zoals een korenhalm goede grond nodig heeft om voorspoedig te groeien, zo kan een kind alleen tot ontplooiing komen in een verantwoord pedagogisch klimaat. Dit betekent dat wij als leerkrachten van De Zaaier de kinderen bekend willen maken met het Woord van God. Dat ze weten Wie Hij is en wie wij zijn: schepselen van God die door Hem gewild zijn, kinderen die in zonde ontvangen en geboren worden, maar ook schepselen die we mogen vertellen van het wonder dat er genade en vrede is door Jezus Christus. Ieder kind zien we als een schepsel van God, met hoogstpersoonlijke mogelijkheden en beperkingen.

In principe worden alle leerlingen toegelaten. Wel verwachten we van ouders/ verzorgers dat ze de statuten van de vereniging onderschrijven dan wel respecteren.

Onze school hanteert een jaarklassensysteem. Wij kiezen in eerste instantie voor deze onderwijsvorm vanwege de vaste relatie die een leraar en een leerling gedurende een langere tijd in het basisonderwijs opbouwen. Daarbij proberen we ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de individuele behoeften van de leerlingen. In de lessen hebben we niet alleen aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen, maar ook voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. We creëren een rijke leeromgeving die de kinderen stimuleert tot nemen van verantwoordelijkheid en tot goed samenwerken. Dit alles in biddend vertrouwen dat God onze inspanningen zegent.

Schoolgids

Oktober

10 oktober: boekenuitleen

21 - 25 oktober: herfstvakantie

28 okt. - 1 nov.: kinderboekenweek

31 oktober: boekenuitleen

November

6 november: Dankdag (vrij)

8 november: Nationaal Schoolontbijt

14 november: boekenuitleen

15 november: uitreiking 1e rapport

19 november: contactavond

20 november: contactavond

28 november: boekenuitleen

December

2 december: 14.30 uur vrij i.v.m. studiemiddag

12 december: boekenuitleen

19 december: Kerstfeest groep 0/1/2 (19.00 uur)

20 december: Kerstfeest groep 3-8 in de klas + zingen in de hal

23 dec. - 3 jan.: Kerstvakantie

Januari

 

23 dec. - 3 jan.: Kerstvakantie

9 januari: boekenuitleen

23 januari: boekenuitleen

Februari

6 februari: boekenuitleen

20 februari: boekenuitleen

24 - 28 februari: voorjaarsvakantie

Maart

11 maart: Biddag (vrij)

12 maart: boekenuitleen

13 maart: uitreiking 2e rapport

17 maart: contactavond

18 maart: contactavond

26 maart: boekenuitleen

April

9 april: boekenuitleen

9 april: zingen in de hal (Paasviering)

10 april: Goede Vrijdag (vrij)

13 april: 2e Paasdag (vrij)

15 - 17 april: Centrale Eindtoets groep 8

23 april: boekenuitleen

27 april: Koningsdag (vertrek van schoolplein naar Aubade)

27 april - 5 mei: meivakantie

Mei

 

27 april - 5 mei: meivakantie

7 mei: boekenuitleen

21 en 22 mei: Hemelvaartsdag + vrijdag vrij

28 mei: boekenuitleen

... mei: sportdag groep 7 en 8

29 mei: zingen in de hal (Hemelvaart/Pinksteren)

Juni

1 - 3 juni: 2e Pinksterdag + di. en wo. vrij

11 juni: boekenuitleen (laatste uitleenmogelijkheid)

12 juni: schoolreis groep 0/1/2

16 juni: schoolreis groep 3-5

18 juni: schoolreis groep 6-8

25 juni: boekenuitleen (alleen inleveren)

25 juni: schoolfotograaf (groeps- + portretfoto's)

29 juni - 3 juli: Entreetoets groep 7

Juli

29 juni - 3 juli: Entreetoets groep 7

 9 juli: schoonmaakavond (alle moeders worden verwacht!)

10 juli: uitreiking 3e rapport

14 juli: afscheidsmiddag en -avond groep 8 (aanvang 19.15 uur)

20 juli - 28 augustus: zomervakantie

Augustus

 

20 juli - 28 augustus: zomervakantie

31 augustus: 1e schooldag nieuwe cursusjaar

School met de Bijbel