0318-456295

Passend onderwijs

Ondersteuningsprofiel “De Zaaier’

Ondersteuningsprofiel “De Zaaier”

In de schoolgids kunt u lezen dat onze school in het kader van Passend Onderwijs een centrale rol heeft in het tegemoetkomen aan deontwikkelbehoeften van de kinderen.

De school heeft  daarom een ondersteuningsprofiel geschreven. In dit profiel is te lezen op welke wijze  we de begeleiding van de leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden de school heeft voor extra ondersteuning.

U kunt het Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022 hier downloaden: Ondersteuningsprofiel 2022-2023

Nieuwsbrieven Passend Onderwijs

Jeugdhulp artikel gemeente >

Spiegelnieuwsbrief voor ouders en leerkrachten Berséba >

Schoolgids

Schoolgids

School met de Bijbel